Tonje Hovde Skjelbostad har i mange år jobbet i Forbrukertilsynet– som har tilsyn med markedsføringsloven. Her har hun jobbet som avdelingsdirektør, bl.a. med ansvar for områdene bolig, helse, barn&unge og markedsføring i sosiale medier.

Hun er også medlem i det regjeringsoppnevnte utvalget som utreder ny eiendomsmeglingslov.

Nå er hun advokatfullmektig i Advokatfirmaet Legalis og omsetter erfaring fra tilsyn og rettspolitisk arbeid til praktisk forbrukerjuss og rådgivning for klientene. Fagområder hos Legalis er bolig og eiendom, kjøp og pengekrav, markedsføring og immaterialrett, samt rådgivning om markedsføring og kontrakter til bedrifter innenfor flere bransjer.

Tidligere har Skjelbostad vært medlem i Disiplinærnemnden, og sitter nå som medlem i Advokatforeningens etikkutvalg.

Loven er relevant for alle forbrukere og bedrifter og skal bidra til at den markedsføring vi daglig blir eksponert for ikke «lurer oss» og at standardkontraktene vi inngår er balansert og rimelige. Og jeg ser derfor frem til å få kommentere og utdype kildene for loven, slik at næringsdrivende bl.a. enklere kan se hva de kan og ikke kan gjøre når det kommer til markedsføring og kontrakter i forbrukerforhold.