Tone Meldalen er cand.jur fra UiO i 2001. Hun er fagdirektør i Finans Norge, hvor hun hovedsakelig arbeider med forsikrings- og pensjonsfaglige spørsmål.