Thomas Sjøvik Offstad er fagdirektør i juridisk avdeling i Skattedirektoratet. Han jobber med regelverket for Folkeregisteret, samt tilknyttede rettsområder. Han er utdannet jurist fra Universitetet i Oslo.