Thea Cornelia Hyldgaard er advokat i Advokatfirmaet Berngaard. Hun har tidligere arbeidet i Advokatfirmaet Riisa og som stipendiat ved Universitetet i Bergen. Thea Cornelia Hyldgaard arbeider primært med fast eiendoms rettsforhold og da særlig den offentligrettslige siden som miljø- og avfallsretten, i tillegg til generell kontraktsrett, erstatningsrett og arbeidsrett. Hun håndterer rådgivning og tvister.

Thea har omfattende undervisningserfaring i blant annet formuerett ved Universitetet i Bergen, og hun har også vært både sensor og oppgaveretter ved Høgskolen i Lillehammer og ved Norges Handelshøyskole (NHH).

Thea Cornelia Hyldgaard er medforfatter av lovkommentarene til forurensningsloven sammen med Einar Bratteng.