Terje Sjøvold ble cand. Jur. i 1992 ved Universitetet i Oslo og har en MBA i 2014 fra Norges Handelshøyskole. Han har siden 2002 arbeidet som advokat og juridisk direktør i OBOS BBL. I sin nåværende jobb har han særlig jobbet med boliglovene og andre eiendomsrettslige forhold.

Tidligere har han arbeidet som politijurist, konstituert statsadvokat ved Riksadvokatembetet, samt i Justisdepartementet og Politidirektoratet. Han har vært sensor og veileder ved NTNU og Universitetet i Oslo. Han sitter i Finansklagenemnda – Eierskifte.

Sjøvold har publisert en rekke artikler om boligrettslige emner.