Steinar Fredriksen var professor ved Politihøgskolens forskningsavdeling.

Hans forskning var særlig konsentrert om offentlige myndigheters bruk av tyngende inngrep overfor individene.

I tillegg til doktoravhandlingen «Ro, orden og frihet», om politiets adgang til å gripe inn i den personlige frihet med hjemmel i politiloven, har han utgitt monografien «Rettsstat og nødstilstand». Han har også skrevet «Politirett i et nøtteskall» (sammen med Tor-Geir Myhrer), og en lærebok om politilovens inngrepshjemler, «Ordensjuss», (sammen med Kai Spurkland). Dessuten har han skrevet flere andre lærebøker til bruk ved Politihøgskolen, blant annet i strafferett og straffeprosess.

I tillegg til å undervise på Politihøgskolen underviste han i emnet Politi- og påtalerett ved Det juridiske fakultet, UiO.