Siri Helseth er seniorrådgiver i avdeling for likestilling, diskriminering og internasjonale saker i Kultur- og likestillingsdepartementet, der hun arbeider med regelverk på likestillingsområdet. Helseth er utdannet jurist fra Universitetet i Oslo.