Sigrid Stokstad (Ph.D) er førsteamanuensis ved Institutt for offentlig rett, Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo. Hun har fagansvar for alminnelig forvaltningsrett og arbeider ellers hovedsakelig med regelverk om styring og demokrati i offentlig sektor, herunder kommunalrett. Hun har ellers arbeidserfaring fra forvaltningen og fra By- og regionforskningsinstituttet NIBR og har deltatt i ulike offentlige utvalg.