Rune Sæbø er professor ved Det juridiske fakultet.