Rikard er patentfullmektig og bistår klienter i patent- og IP-relaterte spørsmål. Han er ingeniør med doktorgrad i maskinteknikk, og har en LLM-grad innenfor immaterialrett.

Rikard er forfatter av en rekke publikasjoner innenfor både ingeniørfaglige og patentrettslige områder.