Ragnhild Oddbjørnsen er departementsrådgiver i sivilavdelingen i Justis- og beredskapsdepartementet. Hun arbeider i hovedsak med advokatregelverket.

Oddbjørnsen har vært med å utarbeide forslag til advokatloven og advokatforskriften.