Pål Behrens er advokat (med møterett for Høyesterett) og leder av Arbeidsliv i Finansforbundet. Han er sensor og veileder ved Universitetet i Oslo og har lang erfaring som kurs- og foredragsholder. Han arbeider innen hele det arbeidsrettslige fagområdet og har bred prosedyreerfaring.

Behrens har vært styreleder i Oslo krets i Advokatforeningen og nestleder i hovedstyret.