Pål Børresen er ansatt som jurist og seniorrådgiver i Statens helsetilsyn. Han har omfattende erfaring med helserett, barnevernrett, personvern, velferdsrett og tilsyn. Cand. jur. Universitetet i Bergen 1989. Har tidligere arbeidet i Helsedirektoratet, som kontorsjef ved Fylkeslegen i Telemark, som kontorsjef ved Fylkeslegen i Hedmark og som fylkesnemdsleder for barnevern og sosiale saker ved Fylkesnemnda i Innlandet.