Øyvind Røyneberg er politiadvokat i Vest politidistrikt. Han har vært seniorrådgiver i Innvandringsavdelingen i Justis- og beredskapsdepartementet og førstekonsulent i Utlendingsdirektoratet. Han er også sensor og veileder ved Universitetet i Bergen. Røyneberg er medforfatter av boken «Utvisning, tvangsmidler og straff: Utvalgte emner fra utlendingsretten».