Advokat Øystein Johansson Saltveit har vært ansatt i Finansklagenemnda siden 2013. Han ble avdelingsleder i sekretariatet for Finansklagenemnda – avdeling Eiendom i 2017. Avdelingen jobber hovedsakelig med tvister etter avhendingslova og forsikringsavtaleloven.