Øystein Flagstad er advokat og partner i Advokatfirmaet GjessingReimers AS, og er en av forfatterne til kommentaren til åndsverkloven. Han er cand.jur. fra Universitetet i Oslo 1996, og har siden dette arbeidet i advokatfirmaer med saker innenfor immaterialrett og teknologi. Han fikk advokatbevilling i 1999.

Øystein Flagstad er spesialist på opphavsrett og har lang erfaring med å arbeide for ulike aktører på området, herunder produksjonsselskaper på musikkområdet, kollektive forvaltningsorganisasjoner, aktører innenfor forskning og utvikling og teknologiselskaper.