Oskar Emil Kornelius Dybvik er rådgiver i Skattelovavdelingen i Finansdepartementet. I tillegg til generell forvaltningsrett og skatteforvaltningsrett, jobber han særlig med skattebetalings- og innkrevingsrett. 

 Oskar er også sensor og veileder på masteroppgaver ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen.