Oskar Emil Kornelius Dybvik er doktorgradsstipendiat i skatterett på Institutt for privatrett ved Det juridiske fakultet, UiO. Tidligere jobbet han som rådgiver i Skattelovavdelingen i Finansdepartementet. Oskar har blant annet erfaring med skatteforvaltningsrett, skattebetalings- og innkrevingsrett og generell forvaltningsrett. 

Oskar har også erfaring som sensor og veileder for studenter som skriver masteroppgave ved Det juridiske fakultet på Universitetet i Oslo og Universitetet i Bergen.