Ole Martin Juul Slyngstadli er advokatfullmektig hos Dæhlin Sand Advokatfirma. Ole Martin arbeider med miljø, naturressurser og eiendom, herunder plan- og bygningsrett, ekspropriasjon og tingsrett.

Ole Martin har tidligere vært saksbehandler og daglig leder i det studentdrevne rettshjelptiltaket Jussbuss.

Ole Martin er utdannet jurist ved Universitetet i Oslo i 2023.