Ole Boye er Ph.D.-stipendiat ved Institutt for offentlig rett ved Det juridiske fakultet på UiO.
 
Boye tok mastergrad i rettsvitenskap i 2021, og hans masteroppgave har tittelen "Forbudet mot kimbanebasert genredigering og menneskelig forbedring".

Han har fra før mastergrad i molekylærbiologi fra UiO, og underviser til høsten i helserett på juridisk fakultet.