Øivind K. Foss er advokat i Advokatfirmaet Hjort. Han har tidligere jobbet som advokat i Advokatfirmaet Schjødt og som vitenskapelig assistent ved Universitetet i Oslo. Han har mange års erfaring som advokat innen kontrakter, tvisteløsning og prosedyre, særlig rettet mot immaterielle rettigheter, markedsføringsrett og personvern.

Foss har særlig erfaring med internasjonale tvister, og har ført flere profilerte saker om blant annet kopiprodukter for norske domstoler på vegne av utenlandske rettighetshavere. Innen kontrakter har han jobbet mye med varehandel og distribusjon, IT, lisensiering, forskning og utvikling.

Han skriver og bidrar jevnlig til artikler og bøker innen e-handel, immaterielle rettigheter, markedsføringsrett, domenenavn, medierett, voldgift, internasjonal privatrett og andre forretningsjuridiske emner. Foss er blant annet medforfatter av flere oversiktsartikler om e-handel publisert internasjonalt, Gyldendals «Personopplysningsloven og personvernforordningen (GDPR) med kommentarer» og Cappelen Damms «Kommentarutgave til Vær Varsom-plakaten». Han er også bidragsyter til lovkommentaren til varemerkeloven i Norsk Lovkommentar.