Nina Hanevold-Sandvik er Vice President, Casualty and Major Claims hos Assuranceforeningen Skuld (Gjensidig).  

Nina spesialiserer seg på havarihåndtering, sjørett og sjøforsikring og arbeider med dette globalt. Hun har tidligere arbeidet som forretningsadvokat i Wikborg Reins Shipping Offshore gruppe, hvor hun gikk gradene fra advokatfullmektig til Specialist Counsel. Hos Wikborg Rein spesialiserte hun seg også på havarihåndtering og etterfølgende tvister.

Nina har en mastergrad (LL.M) i International Legal Studies fra New York University, master i rettsvitenskap fra Universitetet i Oslo og en Bachelor (Honours) i jus og politikk fra University of Edinburgh. Hun har videre gjennomført undervisning og eksamen for dekksoffiser klasse 5.

Nina er sensor ved Nordisk Institutt for Sjørett, og varastyremedlem i Den norske sjørettsforeningen (CMI).