Nikolai K. Winge er ansatt som seniorrådgiver hos Sivilombudet.

Han ble master i rettsvitenskap ved UiO i 2007 og Ph.D. samme sted i 2012.

Winge arbeider primært innenfor plan- og bygningsrett og andre lover av betydning for arealforvaltning.

Han har gitt ut 5 bøker og en rekke vitenskapelige artikler.

Winge er Karnovs fagredaktør for lover innenfor arealforvaltning og tingsrett.