Mathias Thorshaug Rengård er advokat i Langseth Advokatfirma DA og arbeider spesialisert med alminnelig forvaltningsrett, erstatningsrett og familie-, arv- og skifterett. Han har bred erfaring med prosesser for de alminnelige domstolene.


Thorshaug Rengård har bakgrunn fra offentlig forvaltning før han startet å praktisere som advokat. Som advokat har han bistått en rekke bedrifter i forbindelse med rettslige problemstillinger knyttet til alkohol- og serveringsloven. Dette omfatter både søknadsprosesser, sanksjoner og tvister for domstolen, særlig spørsmål knyttet til inndragning av bevillinger og erstatningskrav mot det offentlige.