Mathias Hauglid er til daglig stipendiat ved UiT Norges arktiske universitet, hvor han arbeider med et juridisk doktorgradsprosjekt knyttet til maskinlæring i helsetjenesten. Han er en del av den tverrfaglige forskningsgruppen UiT Center for Data-Driven Health.

Både som advokat og som forsker har Mathias spesialisert seg på det rettslige rammeverket for teknologiutvikling og digitalisering. Han har særlig kunnskap om personvern, helserett og immaterielle rettigheter. Ikke minst interesserer han seg for problemstillinger ved kunstig intelligens og Big Data.

Mathias har norsk advokatbevilling og er i permisjon fra stilling som advokat i advokatfirmaet Haavind.