Martine Løvold har jobbet i Klima- og miljødepartementet i over 20 år, hvor hun blant annet har jobbet med Svalbardmiljøloven, med særlig fokus på arealplan og konsekvensutredninger. Hun har skrevet veileder til denne delen av svalbardmiljøloven og har de siste to årene vært spesialrådgiver hos Sysselmannen på Svalbard hvor hun har ledet oppryddingsprosjektet i Sveagruva i miljøforvaltningen.

Martine har undervist i plan- og bygningsrett og miljørett på NMBU i mange år og jobbet som sensor samme sted. I tillegg har hun vært kursleder for jus.no sine kurs i bygnings- og reguleringsrett og sitter i fagutvalget for dette temaet i jus.no.