Martin Mindestrømmen er ph.d.- stipendiat ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen (UiB), hvor han ble uteksaminert i 2015.

Han har i tillegg til mastergrad i rettsvitenskap, en bachelorgrad i filosofi og idéhistorie fra UiB, og har arbeidet som vitenskapelig assistent, advokat, og som rådgiver ved Regionalt kompetansesenter for sikkerhets- fengsels- og rettspsykiatri (SIFER Vest).