Marte Eidsand Kjørven er professor i rettsvitenskap ved Institutt for privatrett, Universitetet i Oslo. Kjørven arbeider hovedsakelig med forbrukerrett, finansmarkedsrett og obligasjonsrett. Hun er ansvarlig faglærer for faget pengekravsrett ved Det juridiske fakultet og har skrevet bok om foreldelse. Kjørven har skrevet doktoravhandling om ytelse av investeringstjenester til forbruker. Hun leder et tverrfaglig forskningsprosjekt om samfunnssikkerhet og digitale identiteter.