Markus A.B. Laurantzon er aspirant og rådgiver i Utenriksdepartementet, hvor han blant annet har vært tilknyttet Rettsavdelingens seksjon for traktat-, miljø og havrett. Han har tidligere vært advokatfullmektig i Wikborg Reins shipping- og offshoreavdeling. Markus har master i rettsvitenskap fra Universitetet i Oslo, hvor han var vitenskapelig assistent ved Nordisk institutt for sjørett. Han har i tillegg en LL.M. fra China University of Political Science and Law i Beijing.