Marit Kildal ble uteksaminert cand.jur. fra Universitetet i Oslo i 2002. Kildal arbeider med helserett og har lang og bred erfaring med alle de generelle helselovene både fra Statens helsetilsyn og Helsedirektoratet. Hun har særlig erfaring med bioteknologiområdet, hvor hun har jobbet med problemstillinger innenfor organdonasjon og transplantasjon.

Kildal jobber for tiden som advokatfullmektig i Avdeling helserett og rettssaker i Helsedirektoratet.