Maria Østli er advokat i Finansforbundet. Hun arbeider innen hele det arbeidsrettslige fagområdet samt med EU-rettslige problemstillinger. Hun prosederer saker for domstolene på vegne av Finansforbundet og bistår arbeidstakersiden i omstilling- og nedbemanningsprosesser i finansbransjen. Hun har tidligere arbeidet som dommerfullmektig i Oslo og Gjøvik tingrett.

Østli har en mastergrad i rettsvitenskap fra UiO (2007) og Postgraduate diploma i EU-rett fra King’s college (2021).