Malin Skogstad Aaen er ph.d.-stipendiat ved Det juridiske fakultet ved UIB, hvor hun ble uteksaminert ved forskerlinjen våren 2021.

Hun har tidligere vært vitenskapelig assistent samme sted, herunder for Erling Johannes Husabø ved arbeidet med lovkommentar til utvalgte bestemmelser i straffeloven.