Lucy Klæboe Furuholmen er advokat hos Regjeringsadvokaten hvor hun har jobbet siden 2018. Hun har bred erfaring med tvisteløsning innenfor en rekke fagområder, herunder alminnelig forvaltningsrett, EØS-rett, utlendingsrett og erstatningsrett.

Før endt studium i 2018 var hun vitenskapelig assistent ved institutt for offentlig rett ved Universitetet i Oslo. Hun vil tiltre som doktorgradsstipendiat ved Universitetet i Oslo høsten 2021, hvor hun vil skrive avhandling om statsborgerskapets rettslige betydning.