Lucy Klæboe Furuholmen er stipendiat ved Institutt for Offentlig Rett, Universitet i Oslo. Hun har tidligere jobbet som advokat hos Regjeringsadvokaten. Hun har bred erfaring med tvisteløsning innenfor en rekke fagområder, herunder alminnelig forvaltningsrett, EØS-rett, utlendingsrett og erstatningsrett.

Før endt studium i 2018 var hun vitenskapelig assistent ved institutt for offentlig rett ved Universitetet i Oslo. Hun tiltredte som doktorgradsstipendiat ved Universitetet i Oslo høsten 2021, hvor hun vil skrive avhandling om statsborgerskapets rettslige betydning.