Line Utne Norland er KYC-analytiker i DNB, hvor hun jobber med anti-hvitvasking og sanksjoner knyttet til sjømatbransjen og shipping. 

Line er utdannet jurist ved Universitetet i Oslo, 2021. Hun har tidligere arbeidet i Jussbuss’ gruppe for husleie og gjeld, og hun har også erfaring med husleierett fra Leieboerforeningen.