Lene Løvdal er jurist med spesialisering i diskrimineringsrett og menneskerettigheter. Hun har jobbet i ulike frivillige organisasjoner som jobber mot diskriminering og hos Likestillings- og diskrimineringsombudet. I flere år har hun vært sensor i valgfagene likestillings- og diskrimineringsrett og women’s law and human rights på Juridisk fakultet ved Universitetet i Oslo.

Siden 2019 har hun på vegne av EU-kommisjonen overvåket implementeringen i norsk lov av to av EUs anti-diskrimineringsdirektiver gjennom European Equality Law Network. Hun er medeier i det ideelle foretaket Egalia senter mot diskriminering, som holder foredrag om diskriminering og jussen omkring dette og har prosjekter sammen med ulike organisasjoner på likestillingsfeltet.

Løvdal bruker ulike juridiske teorier og metoder for å analysere hvordan jussen fungerer i praksis, kan brukes bedre eller bør endres for å gjennomføre grunnleggende menneskerettigheter i praksis for ulike minoriteter. Dette har ført til publikasjon av fagartikler om blant annet au pairer rettsstilling i teori og praksis, tolkning av muslimsk rett i skandinaviske, engelske og franske domstoler, og access to justice i diskrimineringssaker i Norge.