Lars Kvestad er fyrstelektor ved Institutt for byggfag ved Høgskulen på Vestlandet. Han er master i rettsvitskap frå UiB frå 2012, kor han også jobba fleire år etter studiet. Han underviser hovudsakeleg i tingsrettslege, komparativrettslege og rettshistoriske emne. Han er ekstern kursansvarleg ved UiS i tillegg til undervisingsoppdrag ved andre institusjonar.

 På Høgskulen på Vestlandet underviser og rettleier han studentar i ulike eigedomshistoriske emne i tillegg til andre juridiske fag. Han er også koordinator for Vestlandsk forskargruppe for eigedomshistorie.