Kurt Weltzien er advokat i NHOs advokattjenester. Han har kompetanse innen individuell og kollektiv arbeidsrett, samt anskaffelsesrett, og prosederer jevnlig for de alminnelige domstolene og Arbeidsretten. Han fikk møterett for Høyesterett i 2012. Weltzien er cand.jur fra UiB 2001 og phd fra UiO 2016.

Doktoravhandlingen Boikott som arbeidskampsammenheng ble utgitt i 2017. Weltzien har i tillegg skrevet en rekke artikler og bokkapitler om arbeidsrettslige og anskaffelsesrettslige tema i ulike tidsskrifter og antologier. Han er i tillegg medforfatter av Bedriftens personalhåndbok 2019.