Kristina Nygård er folkerettsrådgiver i seksjon for traktat-, miljø- og havrett i Utenriksdepartementet. Nygård har tidligere vært rådgiver i Toll- og avgiftsdirektoratet.