Kristian Strømsnes er master i rettsvitenskap fra 2009 og har vært postdoktor ved Universitetet i Bergen siden 2020. Han disputerte det året for Ph.D.-graden med en avhandling om regelen om at kontrakten er «uten virkning» i anskaffelsesretten, som senere er utgitt som bok. Han har skrevet en del bredt om EU- og EØS-retten, med fokus på håndhevelse av regelverket for offentlige anskaffelser.

Strømsnes underviser i blant annet anskaffelsesrett, EU- og EØS-rett, avtale- og kontraktsrett samt arve- og familierett. Han har tidligere jobbet som dommerfullmektig i Bergen tingrett, saksbehandler i sekretariatet til Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA) og advokatfullmektig i Wikborg Rein.