Kristian Reinert Haugeland Nilsen er seniorrådgiver hos Sivilombudet.

Han har tidligere jobbet i konstitusjonell avdeling på Stortinget, Norges institusjon for menneskerettigheter og som advokatfullmektig og advokat i Advokatfirmaet Hjort DA.