Kjetil er senioradvokat i Deloitte Advokatfirma og tilknyttet firmaets arbeidslivsgruppe.

Kjetil bistår offentlige og private virksomheter innen individuell og kollektiv arbeidsrett. Han har lang erfaring med tvistesaker i arbeidsforhold, og bistår arbeidsgivere i spørsmål blant annet knyttet til oppsigelser, arbeidstid, ansettelser og incentivordninger. Kjetil er også en del av Deloitte Advokatfirmas personverngruppe, og har lang erfaring med rådgivning til bedrifter om etterlevelse av GDPR.

Kjetil holder jevnlig kurs og seminarer innen sine fagtema, og har tidligere undervist i juridiske emner ved Universitetet i Agder.