Kjersti Sørum er seniorrådgiver i Ytelsesavdelingen i Arbeids- og velferdsdirektoratet hvor hun nå hovedsakelig jobber med regelverket for arbeidsavklaringspenger. Hun har lang erfaring med pensjonsregelverket som tidligere ansatt i Pensjonsavdelingen i Arbeids- og sosialdepartementet. De seneste årene har hun jobbet mye med reform av folketrygdens ytelser til etterlatte.