Katrine Tømmerdal Nordby er cand. jur fra universitetet i Oslo, uteksaminert høsten 1999. Hun jobber nå som seniorrådgiver i Juridisk enhet hos Statsforvalteren i Innlandet. Før det var hun ansatt hos Fylkesmannen i Hedmark hvor hun begynte i 2011. Hun har flere års erfaring med helserett, men jobber nå med kommunelov, offentleglov, navnelov og helligdagsfredloven mm. Hun har tidligere bakgrunn fra Trygdeetaten og Utlendingsdirektoratet.