Katrine Malmer-Høvik er advokat og partner ved SANDS sitt Oslo kontor og er leder for faggruppen immaterialrett. I perioden 1998-2008 jobbet Katrine som juridisk rådgiver i Patentstyret.

 Katrine bistår klienter innenfor immaterialrett, markedsføringsrett og personvern. Hun fører jevnlig IP saker for domstolene. Hun er også sensor ved Det juridiske fakultet i Oslo innenfor immaterialrettslige emner.