Fredwall er førsteamanuensis ved Institutt for privatrett, Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo. Hun har doktorgrad i økonomisk familierett og er fagansvarlig for undervisningen i arverett ved fakultetet.  Hun arbeider med undervisning og forskning innenfor områdene metode, familie- og arverett og personrett. Fredwall har vært lovrådgiver i Justis- og beredskapsdepartementet i en årrekke og har der blant annet hatt ansvaret for arbeidet med ny vergemålslov og ny lov om arv og dødsboskifte. Fredwall har også 5 års erfaring fra advokatfirmaet Thommessen, faggruppe for konkurranserett og immaterialrett. Hun bidrar jevnlig på seminarer med både teoretisk og praktisk vinkling, herunder etterutdanningskurs for advokater og med kurs jurister i forvaltningen.

Utgivelser:
Vergemålsloven
Fremtidsfullmakter mv. Lovkommentar, 2022.
https://www.universitetsforlaget.no/vergemalsloven

Familierettens korreksjonsmekanismer - regler om erverv av eiendomsrett, vederlag og deling i ekteskap og samboerskap, 2020.
https://www.ark.no/boker/Katrine-Kjaerheim-Fredwall-Familierettens-korreksjonsmekanismer-9788205508729?gclid=EAIaIQobChMIxoKa4O7F9wIVg5BoCR2iLA-zEAQYAiABEgKbgvD_BwE&gclsrc=aw.ds