Karoline Oppen Berntsen er advokatfullmektig i DLA Pipers avdeling for tvisteløsning. Hun arbeider hovedsakelig innen fagområdene compliance og risikostyring og generell tvisteløsning. Karoline har bred erfaring med rådgivning innenfor compliance, herunder utvikling av compliance programmer og rådgivning om overholdelse av blant annet internasjonale sanksjoner, regler om eksportkontroll, hvitvaskingsloven, åpenhetsloven og anti-korrupsjon. Compliancearbeidet inkluderer blant annet utarbeidelse av risikoanalyser, håndtering av røde flagg, integritetsundersøkelser og andre interne undersøkelser, samt tvisteløsning knyttet til compliance hendelser. Karoline har også erfaring med rådgivning og tvisteløsning innen kontrakts- og transportrett, herunder håndtering av lastekrav i forbindelse med tapt, forsinket eller skadet gods, utredning av ansvarsspørsmål, samt utarbeidelse, tolkning og kontroll med kontraktsvilkår for transport av passasjerer og gods.