Kamilla er advokatfullmektig ved Wikborg Reins Bergens-kontor, og er tilknyttet firmaets fagområde for arbeidsrett. Hun arbeider hovedsakelig med arbeidsrett og tvisteløsning.

Hun skrev masteroppgave innenfor arbeidsrett, hvor temaet var arbeidstakers ytringsfrihet i sosiale medier. Kamilla har arbeidsrettslig prosedyreerfaring og erfaring med løpende arbeidsrettslig bistand, herunder med spørsmål om opphør og inngåelse av arbeidsforhold, virksomhetsoverdragelser og granskninger.