Julie Skjømming ble uteksaminert fra Universitetet i Oslo 2020. Hun skrev masteroppgave om den nye trossamfunnsloven og psykisk vold mot barn i trossamfunn.

Hun jobber hos Juridisk avdeling hos Statsforvalteren i Oslo og Viken, hvor hun startet i 2021. Hun jobber hovedsakelig med saker etter trossamfunnsloven og ekteskapsloven.