Julia Köhler-Olsen er jurist med PhD i rettsvitenskap ved Det juridiske fakultet, UiO. Siden 2012 har hun vært ansatt ved Institutt for sosialfag, OsloMet - storbyuniversitetet.

Hovedtemaer i hennes forskning omhandler velferdsrettslige problemstillinger om virkeliggjøring av den enkeltes og gruppers økonomiske og sosiale menneskerettigheter med vekt på likebehandling og ikke-diskriminering. Hun underviser i velferdsrett og menneskerettigheter.