Julia Köhler-Olsen er professor i rettsvitenskap ved Institutt for sosialfag, OsloMet – storbyuniversitetet. Hun har en PhD i rettsvitenskap fra Det juridiske fakultet, UiO, fra 2012.

Hovedtemaer i hennes forskning omhandler velferdsrettslige problemstillinger om virkeliggjøring av den enkeltes og gruppers økonomiske og sosiale menneskerettigheter med vekt på likebehandling og ikke-diskriminering. Hun underviser i velferdsrett og menneskerettigheter.